agromagazin logo

am banner

Meniny

am titulkaAgromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore

Určený je predovšetkým manažérom podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj obchodných dodávateľských firiem, bánk a inštitúcií, pôsobiacich v agrobiznise. Od roku 2008 vychádza v časopisovej forme. Má pevnú obsahovú štruktúru. Väčšinový priestor je venovaný ekonomickým analýzam jednotlivých sektorov poľnohospodárstva. Čitateľmi veľmi obľúbené sú prognózy vývoja cien, robené na mesačnej báze analytikmi Agromagazínu. Publikované sú v prehľadnej grafickej a textovej forme. Táto rubrika bola ocenená Zlatým kosákom na výstave Agrokomplex 2014. V každom vydaní časopis prináša profil špičkového manažéra, ktorý je redakciou nominovaný do súťaže o NAJ Agromanažéra roka. O tomto titule rozhodujú čitatelia Agromagazínu hlasovaním. Nominovaní sú predstavení aj na titulnej strane časopisu.

strip predplatne

strip3

strip grafy

poc01poc02
poc03
poc04